พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:30 น. 250 ครั้ง นายเอกนรินทร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560